• Bài thuốc minh mạng thang (thuốc bổ tiến vua Minh Mạng)

  • Bài thuốc minh mạng thang là một bài thuốc bổ dùng để tiến vua Minh Mạng, bài thuốc này đã được một Ngự Y triều Nguyễn ghi chép trong sổ sách nhưng đã bị thất lạc từ lâu.

  • Giá: 160.000 đ / 1 Thang thuốc

Thông tin sản phẩm

Bài thuốc minh mạng thang là một bài thuốc bổ dùng để tiến vua Minh Mạng, bài thuốc này đã được một Ngự Y triều Nguyễn ghi chép trong sổ sách nhưng đã bị thất lạc từ lâu.

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?