• THIÊN NIÊN KIỆN

 • THIÊN NIÊN KIỆN

  Rhizoma Homalomenae occultae

  Dược liệu Nam

  Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Thiên niên kiện

  Công năng: Trừ phong thấp, cường cân cốt.

  Dạng chế biến: Thuốc phiến

  Tiêu chuẩn: DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

THIÊN NIÊN KIỆN

Rhizoma Homalomenae occultae

Dược liệu Nam

Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Thiên niên kiện

Công năng: Trừ phong thấp, cường cân cốt.

Dạng chế biến: Thuốc phiến

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?