• THÔNG THẢO

 • THÔNG THẢO

  Medulla Tetrapanacis

  Dược liệu Bắc

  Bộ phận dùng: Lõi thân của cây Thông thảo

  Dạng chế biến: Thuốc phiến

  Công năng: Thanh nhiệt lợi tiểu, thông kinh hạ sữa.

  Tiêu chuẩn: DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

THÔNG THẢO

Medulla Tetrapanacis

Dược liệu Bắc

Bộ phận dùng: Lõi thân của cây Thông thảo

Dạng chế biến: Thuốc phiến

Công năng: Thanh nhiệt lợi tiểu, thông kinh hạ sữa.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?