• THƯƠNG TRUẬT

 • THƯƠNG TRUẬT

  Rhizoma Atractylodis

  Dược liệu Bắc

  Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Mao thương truật, Bắc thương truật

  Dạng chế biến: Thuốc phiến

  Công năng: Kiện tỳ táo thấp, khu phong trừ thấp, phát hãn giải biểu.

  Tiêu chuẩn: DĐVN IV.

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

THƯƠNG TRUẬT

Rhizoma Atractylodis

Dược liệu Bắc

Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Mao thương truật, Bắc thương truật

Dạng chế biến: Thuốc phiến

Công năng: Kiện tỳ táo thấp, khu phong trừ thấp, phát hãn giải biểu.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV.

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?