• TRẮC BÁCH DIỆP

 • TRẮC BÁCH DIỆP

  Cacumen Platycladi

  Dược liệu Nam Bắc

  Bộ phận dùng: Cành non và lá của cây Trắc bá

  Dạng chế biến: Thuốc phiến

  Công năng: Lương huyết, chỉ huyết.

  Tiêu chuẩn : DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

TRẮC BÁCH DIỆP

Cacumen Platycladi

Dược liệu Nam Bắc

Bộ phận dùng: Cành non và lá của cây Trắc bá

Dạng chế biến: Thuốc phiến

Công năng: Lương huyết, chỉ huyết.

Tiêu chuẩn : DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?