• TRẠCH TẢ

 • TRẠCH TẢ

  Rhizoma Alismatis

  Dược liệu Nam Bắc

  Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Trạch tả

  Dạng chế biến:Thuốc phiến

  Công năng: Lợi tiểu tiện, thanh thấp nhiệt.

  Tiêu chuẩn: DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

TRẠCH TẢ

Rhizoma Alismatis

Dược liệu Nam Bắc

Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Trạch tả

Dạng chế biến:Thuốc phiến

Công năng: Lợi tiểu tiện, thanh thấp nhiệt.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?