• TRẦN BÌ

 • TRẦN BÌ

  Pericarpium Citri reticulatae Dược liệu Nam

  Bộ phận dùng:Vỏ quả Quýt

  Dạng chế biến:Thuốc phiến

  Công năng: Lý khí kiện tỳ, hóa đờm ráo thấp.

  Tiêu chuẩn : DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

TRẦN BÌ

Pericarpium Citri reticulatae Dược liệu Nam

Bộ phận dùng:Vỏ quả Quýt

Dạng chế biến:Thuốc phiến

Công năng: Lý khí kiện tỳ, hóa đờm ráo thấp.

Tiêu chuẩn : DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?