• TỲ GIẢI

 • TỲ GIẢI

  Rhizoma Dioscoreae

  Dược liệu Nam Bắc

  Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Tỳ giải

  Dạng chế biến: Thuốc phiến

  Công năng: Phân thanh trừ trọc, khu phong trừ thấp.

  Tiêu chuẩn: DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

TỲ GIẢI

Rhizoma Dioscoreae

Dược liệu Nam Bắc

Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Tỳ giải

Dạng chế biến: Thuốc phiến

Công năng: Phân thanh trừ trọc, khu phong trừ thấp.

Tiêu chuẩn: DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?