• VIỄN CHÍ

 • VIỄN CHÍ

  Radix Polygalae

  Dược liệu Bắc

  Bộ phận dùng: Rễ của cây Viễn chí

  Dạng chế biến:Thuốc phiến

  Công năng: An thần ích trí, trừ đờm chỉ khái.

  Tiêu chuẩn : DĐVN IV

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

VIỄN CHÍ

Radix Polygalae

Dược liệu Bắc

Bộ phận dùng: Rễ của cây Viễn chí

Dạng chế biến:Thuốc phiến

Công năng: An thần ích trí, trừ đờm chỉ khái.

Tiêu chuẩn : DĐVN IV

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?