• XUYÊN KHUNG

 • XUYÊN KHUNG

   

  Rhizoma Ligustici wallichii

  Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Xuyên khung

  Dạng chế biến:Thuốc phiến

  Công năng: Hành khí, hoạt huyết, trừ phong, giảm đau.

   

  Số ĐK :VD-23069-15

 • Giá: 1 đ / 1 KG

Thông tin sản phẩm

XUYÊN KHUNG

 

Rhizoma Ligustici wallichii

Bộ phận dùng: Thân rễ của cây Xuyên khung

Dạng chế biến:Thuốc phiến

Công năng: Hành khí, hoạt huyết, trừ phong, giảm đau.

 

Số ĐK :VD-23069-15

bl
Phone 0972.228.893
1
Bạn cần hỗ trợ?